Menu

Par Mums

RBT_3

Par Mums

SIA “LT Piling” ir izveidots 2015. gada jūnijā. Mūsu pamatdarbība ir pāļu pamatu izbūve Baltijas valstīs. SIA “LT Piling” ir uzņēmums, kurā tiek koncentrētas labākās tehnoloģijas un zināšanas pāļu izbūves jomā.

Pāļu pamatu izbūves tehnoloģijas pielietošana padara iespējamu pamatu ierīkošanu pirms būvbedres izstrādes un ļauj izmantot pāļus kā norobežojošas konstrukcijas, ievērojami samazinot gan būvniecības laiku, gan izmaksas.

Mūsu rīcībā ir Vācijas koncerna “Bauer” pārvietojamās urbšanas mašīnas, kas ir modernākās šāda līmeņa iekārtas Baltijas valstīs, un ar kuru palīdzību iespējams ierīkot vietas pāļus gan ar grunts izņemšanu, gan bez tās.

LT Piling valdes loceklis Aleksejs Bakanovs

Aleksejs Bakanovs
LT Piling Valdes loceklis

RBT-2

Pakalpojumi

Urbto pāļu pamatu izbūve

  • Tehnoloģija ļauj ierīkot pāļu pamatus līdz pat 33 m dziļumam – ne blīva grunts, ne plūstošas smiltis nav šķērslis;
  • izcila nestspēja un izturība nodrošina to piemērotību infrastruktūras un rūpniecības objektu, kā arī augstceltņu būvniecībā;
  • tiek realizēta bez vibrācijas un ietekmes uz apkārt būvlaukumam esošajām ēkām, nodrošinot būvniecības iespējas blīvi apdzīvotā pilsētvidē un pat vēsturiskās apbūves teritorijās;
  • padara iespējamu pamatu ierīkošanu bez būvbedres un ļauj izmantot pāļus kā norobežojošas konstrukcijas, ievērojami samazinot būvniecības laiku un izmaksas.

Dzīto pāļu pamatu izbūve

  • Pazīstamākais, ātrākais, drošākais un ekonomiskākais pāļu izbūves veids;
  • 5 – 3 reizes mazāka dinamiskā iedarbība uz blakus esošām ēkām, pateicoties izmantotajam hidrauliskajam veserim dīzeļvesera vietā;
  • 100 % kvalitātes garantija, pārbaudot pāļu izgatavošanas kvalitāti rūpnīcā, nevis būvlaukumā.

Pāļu pārbaude

LT Piling ir uzņēmums, kurā koncentrējas labākās tehnoloģijas un izcilākās zināšanas pāļu izbūves jomā. Neatkarīgi no pāļu tehnoloģijas un tehniskajiem datiem veicam trīs veidu pāļu pārbaudes:

  • pāļu statisko pārbaudi līdz 300 t;
  • pāļu dinamisko pārbaudi;
  • ultraskaņas pārbaudi (pāļa veseluma pārbaude).

Pāļu pārbaudes notiek pēc ГОСТ 5686-94 „Грунты. Методы полевых испытаний сваями”. Pāļu pārbaudes pamatmērķis – ir pāļa nestspējas noteikšana atkarībā no pāļu tehniskiem datiem un ģeoloģijas.

Pāļu pārbaude tiek veikta ar ātri uzstādāmu speciālu pārbaudes iekārtu, kam ir sijas un enkuri. Pārbaudes iekārtas uzstādīšanai tiek izmantota Bauer tehnika.

Iespējami arī individuāli pāļu pārbaudes risinājumi.