Menu

Biroju ēka Rīgā

Biroju ēka Rīgā

Biroju ēka Gustava Zemgala gatve 73, Rīgā, B1. kārta, kur tika veikta pāļu atbalstsiennas, nesošo pāļu izbūve un pāļu slogošana, t.sk. uz izraušanu.

Objektā izbūvēto pāļu tips: FoW (double rotary) d-620 mm, L=17,5 m-19,80 m, 685 gab.

Projekta pasūtītājs: SIA “Gustava parks projekti”