Menu

Satiksmes pārvads pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte”

Satiksmes pārvads pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte”

Urbpāļu izbūve pārvada balstiem un pāļu slogošana satiksmes pārvadam pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte” ar pievedceļiem. Dzīto pāļu izbūve pārvada balstiem.

Objektā izbūvēto pāļu tips: Dzītie pāļi 350×350 mm L=12-16m, izbūvēto pāļu skaits 1149 gab.

Projekta pasūtītājs: AS “LNK Industries”