Menu

Novira Plaza – tirdzniecības un darījumu ēka Rīgā

Novira Plaza – tirdzniecības un darījumu ēka Rīgā

Tirdzniecības un darījumu ēka “Novira Plaza “, Marijas ielā 2A, Rīgā, FoW atbalstsienas izbūve pa ēkas perimetru, dažādi pāļu veidi. Proves pāļa slogošana, kur proves pālis izbūvēts ārpus atbalstsienas.

Objektā izbūvēto pāļu tips: FoW (double rotary) siena d-620 mm, L=12 m, izbūvēto pāļu skaits 686 gab.

Projekta pasūtītājs: SIA “Novira Capital”